thumb
Nieuwsbron: GVA
Categorie: Binnenland
Gepubliceerd: Zaterdag 23 Februari 2013 om 15:30

Er komt geen tuchtonderzoek tegen de substitute die de opdracht zou hebben gegeven om Jonathan Jacob in een Mortselse politiecel plat te spuiten. Dat deelde procureur Herman Dams mee.

Tegen de substitute liep eerder al een strafzaak. De familie Jacob had haar beschuldigd van schriftvervalsing. Ze zou een proces-verbaal hebben veranderd. In een eerste versie zou hebben gestaan dat de politie een dokter moest vorderen om Jonathan Jacob plat te spuiten. De subsitute zou dat later aangepast hebben en het eerste stuk hebben verwijderd.

Schriftvervalsing?

Na die klacht werd op het Antwerpse Hof van Beroep een onderzoeksrechter-raadsheer aangesteld. De computers van alle betrokkenen werden onderzocht, maar men vond niets. De onderzoeksrechter in de zaak-Jacob zelf en zijn griffier werden verhoord. Maar zij hadden geen weet van een "eerste stuk", waarin zou staan dat de dokter Jacob moest platspuiten. De onderzoeksrechter-raadsheer vond geen enkel bewijs van de aanklacht van de familie-Jacob tegen de substitute. Daarop heeft procureur-generaal Yves Liégeois de klacht geseponeerd.

Er zou nog een tuchtonderzoek kunnen volgen, als aan de substitute deontologische fouten konden worden verweten. Procureur Herman Dams moet dit opstarten, maar hij doet dit niét omdat ze "geen enkele beroepsfout heeft gemaakt".

Tuchtstraf?

Als er toch een tuchtonderzoek zou komen, dan verloopt de procedure als volgt. Je hebt lichte en zware sancties. Lichte sancties zijn: waarschuwing en berisping. Zware tuchtstraffen zijn o.a.: inhouding van de wedde voor maximum 2 maanden; schorsing voor maximum 1 jaar met verlies van 20 procent van de brutowedde; intrekking van het mandaat; ontslag; afzetting.

De korpschef (procureur Herman Dams dus) start de tuchtprocedure en legt ook de lichte tuchtsancties op. Over de zware tuchtsancties beslist procureur-generaal Yves Liégeois, na advies van de Nationale Tuchtraad, die de zaak eerst onderzoekt.

Op de manier waarop magistraten tuchtrechtelijk kunnen worden aangepakt is al vele jaren kritiek. In 2009 kwam toenmalig minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V) met een ontwerp. Dat werd in 2010 heringediend door senator Francis Delpérée, in de Senaatscommissie Justitie is met met de bespreking "bezig", maar dat schiet niet op.

JDW

Lees het volledige artikelGerelateerd Nieuws:


Find Us On Facebook Follow Us On Twitter
27 September 2020
4Nieuws maakt gebruikt van cookies. Wat houdt dit in ?     [lees meer]     [akkoord]