thumb
Nieuwsbron: GVA
Categorie: Binnenland
Gepubliceerd: Dinsdag 2 Oktober 2012 om 15:00

Er moet een apart Europees Asielhof komen naast het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). Dat meent professor Marc Bossuyt. Dat stelt hij voor in een pas verschenen artikel in de European Constitutional Law Review.

Bossuyt is niet de eerste de beste: hij is professor-emeritus aan de Universiteit van Antwerpen, voormalig Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en huidig voorzitter van het Belgisch Grondwettelijk Hof. Hij is al lang een criticus van de te ruime manier waarop het Hof van Straatsburg omspringt met zijn bevoegdheden over afgewezen asielzoekers. "Dat bemoeilijkt een terugkeerbeleid ten zeerste", zo betoogde hij vroeger al.

Daarom zou het beter zijn om alle asielzaken over te dragen aan een nieuw Europees Asielhof. Het huidige EHRM kan zich dan met de andere zaken bezighouden, zodat de achterstand van meer dan 140.000 zaken kan worden weggewerkt.

Foltering

Bossuyt maakte nu een analyse van de asielarresten van het EHRM tussen juli 2009 en 1 februari 2012. Hij stelt vast dat het EHRM het begrip "foltering" steeds meer banaliseert.

Zo werd een opsluiting van 2 uur in een overvol politiekantoor in de zaak-Tehrani tegen Turkije reeds als "foltering" gedefinieerd en in de zaak-M.S.S. tegen België werden "de armoedige levensomstandigheden van een illegaal die naar Griekenland was teruggestuurd", ook als "foltering" gezien.

6.000 eilanden

In een zaak-Rahimi tegen Griekenland was het er dan weer "foltering" omdat een asielzoeker geen opvang kreeg van de regering, maar wél van een niet-gouvernementele organisatie. Dat arrest komt er op neer dat Griekenland op al zijn 6.000 eilanden een fatsoenlijke opvang voor minderjarige asielzoekers moet klaar hebben, ook als die daar onaangekondigd en zonder toestemming toekomen.

In de zaak-Sufi en Elmi tegen het Verenigd Koninkrijk werd een terugzending naar Somalië "foltering" genoemd omdat illegalen die zich aan allerlei misdrijven schuldig hebben gemaakt, het risico zouden lopen dat ze niet van fatsoenlijke levensvoorwaarden kunnen genieten.

Het EHRM holt hierdoor het begrip foltering uit. Die term moet nochtans een behoorlijke ernst hebben, want foltering mag nooit, zelfs niet in oorlogsomstandigheden. Door steeds "lichtere" feiten onder de term "foltering" te brengen, worden de echte zware gevallen bedolven onder een reeks lichte. Bovendien verwart het EHRM in deze arresten sociale rechten met burgerlijke rechten.

Illegalen met kinderen

Bossuyt hekelt ook het feit dat de landen door een aantal arresten van het EHRM geen eigen asielbeleid meer kunnen voeren. Illegalen met kinderen kunnen nog nauwelijks worden opgesloten. Kinderen met hun moeder opsluiten, kan niet van het Muskhadzhiyeva-arrest. De moeder van het kind scheiden mag dan weer niet van het Mubilanzila Mayeke en Kaniki Mitunga-arrest. Het Hof heeft nochtans zelfs erkend in zijn arrest Saadi tegen het Verenigd Koninkrijk dat vrijheidsberoving van asielzoekers deel uitmaakt van het recht van Staten om de toegang tot hun grondgebied te controleren. Hoe nog illegalen met kinderen verwijderen? Het blijft een raadsel.

Omdat asielkwesties verschillen van andere zaken, stelt Bossuyt voor een apart Europees Asielhof op te richten. De lidstaten zouden de rechtsmacht van dat Asielhof kunnen erkennen voor een welbepaalde periode en met uitdrukkelijk aanvaarde bevoegdheden. Daarnaast stelt Bossuyt ook voor een apart Europees Sociaal Hof op te richten voor sociale rechten, meer bepaald ook van bijzonder kwetsbare groepen.

JDW

Lees het volledige artikelGerelateerd Nieuws:


Find Us On Facebook Follow Us On Twitter
30 Mei 2020
4Nieuws maakt gebruikt van cookies. Wat houdt dit in ?     [lees meer]     [akkoord]